caremailfacebookinstagramlinkedintwitter

Samorządy

Ustawa o elektromobilności nakłada na jednostki samorządu terytorialnego i administrację rządową OBOWIĄZEK sukcesywnej wymiany części floty na pojazdy elektryczne:

10% w 2022 r.
20% w 2023 r.

Dofinansowanie

W ramach FNT m.in. jednostki samorządu terytorialnego będą mogły ubiegać się o dofinansowanie na zakup pojazdów elektrycznych, co ułatwi im osiągnięcie wymaganego udziału ww. pojazdów w użytkowanych flotach.

Fundusz Niskoemisyjnego Transportu

Gminy

Zastosowanie

E-VN1 to odpowiedź na potrzeby podmiotów zainteresowanych dostarczaniem pojazdów elektrycznych, w tym: władz miejskich, samorządów, przedsiębiorstw komunalnych, organizacji pozarządowych.