E-VN dla samorządów

Ustawa o elektromobilności nakłada na jednostki samorządu terytorialnego i administrację rządową OBOWIĄZEK sukcesywnej wymiany części floty na pojazdy CAŁKOWICIE elektryczne

10% w 2020 roku

50% w 2025 roku

Ustawy o elektromobilności określa szczegółowo wymagania dotyczące procentowej ilości samochodów elektrycznych we flocie samorządów, gmin i powiatów zamieszkałych przez ponad 50.000 mieszkańców na poziomie 10% już w 2020 roku oraz 50% w roku 2025. Jak do tej pory nie powstał jednak w Polsce żaden pojazd całkowicie krajowej konstrukcji, a propozycje zachodnich koncernów są kosztownymi rozwiązaniami.

Obecnie procedowany przez Ministerstwo Energii projekt ustawy o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw, który przewiduje m.in. utworzenie Funduszu Niskoemisyjnego Transportu (FNT).

W ramach FNT m.in. jednostki samorządu terytorialnego będą mogły ubiegać się o dofinansowanie na zakup pojazdów elektrycznych, co ułatwi im osiągnięcie wymaganego udziału ww. pojazdów w użytkowanych flotach.

Zastosowanie

Zero hałasu i spalin
Auto na każdą pogodę:
klimatyzacja, ogrzewanie webasto
Prędkość maksymalna: 60km/h
- optymalna w przestrzeni miejskiej